יום ב', יג’ באדר א' תשע”ט
יזמים צעירים
    האתר הראשי  |  דף הבית  
יזמים צעירים
"יזמים צעירים" מיסודו של בנק לאומי הינו ארגון ללא מטרות רווח, העוסק בחשיפתם של בני נוער לעולם היזמות והעסקים, ומעודד אותם לחשיפה עצמאית ולעשייה כלכלית, במטרה לטפח אצלם יזמות עסקים ומנהיגות. בישראל משתתפים כ- 3000 תלמידים מידי שנה, המאוגדים בכ- 180 קבוצות. במסגרת התכנית מקימים בני נוער חברה עסקית לכל דבר, והם אחראים לפיתוחה והצלחתה הכלכלית. המוצרים והשירותים הם פרי יוזמה, תכנון ופיתוח של התלמידים. לחברה נבחרים בעלי תפקידים כמו מנכ"ל, מנהל כספים, מנהל פיתוח, מנהל שיווק ופרסום. את התלמידים מלווה מורה מביה"ס, יועץ עסקי ומתנדבים. החברה פועלת ליצירת אב-טיפוס ומוצר המתחרה במסגרת "פרוייקט יזמים צעירים" בתחרות אזורי וארצי. חזון ומטרות להיות ארגון מוביל בישראל החושף בני נוער לעולם היצירה, היזמות והעסקים, מעודד חדשנות ומקוריות ומאפשר לימוד תוך התנסות, באווירה אתית ותחרותית. • הבנת חשיבותן של כלכלות מוטות שוק. • תפקיד העסקים בכלכלה הגלובלית .• השפעת הכלכלה על עתידם של הצעירים. • מחויבות העסקים לסביבה ולנושאים חברתיים. • מחויבות העסקים לפעול בדרך אתית. • חשיבותו של החינוך בעולם העבודה.
תגובות: -1   צפיות: -1
סיכום פעילות חברת "בננה- בני נוער נחושי המצאות" 2008

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת "בום" 2009

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת "משקף" 2010

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת "אאוט בוקס" 2011

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת "במבה" 2012

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת "שרתקולס" 2013

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת "יש" 2014

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת "אטלס" 2015

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת "דה סאן" 2016

קרא עוד...
סיכום חברת "דולפין" 2017

קרא עוד...
סיכום פעילות חברת שיייק 2018

קרא עוד...
מצגות סיכום פעילות

קרא עוד...