יום ב', יג’ באדר א' תשע”ט
יזמים צעירים
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
"יזמים צעירים" מיסודו של בנק לאומי הינו ארגון ללא מטרות רווח, העוסק בחשיפתם של בני נוער לעולם היזמות והעסקים, ומעודד אותם לחשיפה עצמאית ולעשייה כלכלית, במטרה לטפח אצלם יזמות עסקים ומנהיגות. בישראל משתתפים כ- 3000 תלמידים מידי שנה, המאוגדים בכ- 180 קבוצות. במסגרת התכנית מקימים בני נוער חברה עסקית לכל דבר, והם אחראים לפיתוחה והצלחתה הכלכלית. המוצרים והשירותים הם פרי יוזמה, תכנון ופיתוח של התלמידים. לחברה נבחרים בעלי תפקידים כמו מנכ"ל, מנהל כספים, מנהל פיתוח, מנהל שיווק ופרסום. את התלמידים מלווה מורה מביה"ס, יועץ עסקי ומתנדבים. החברה פועלת ליצירת אב-טיפוס ומוצר המתחרה במסגרת "פרוייקט יזמים צעירים" בתחרות אזורי וארצי. חזון ומטרות להיות ארגון מוביל בישראל החושף בני נוער לעולם היצירה, היזמות והעסקים, מעודד חדשנות ומקוריות ומאפשר לימוד תוך התנסות, באווירה אתית ותחרותית. • הבנת חשיבותן של כלכלות מוטות שוק. • תפקיד העסקים בכלכלה הגלובלית .• השפעת הכלכלה על עתידם של הצעירים. • מחויבות העסקים לסביבה ולנושאים חברתיים. • מחויבות העסקים לפעול בדרך אתית. • חשיבותו של החינוך בעולם העבודה.

 
 
הכיתה שלי
דוח סיכום פעילות
מצגות סיכום פעילות
אלבום תמונות
מקצועות הלימוד
הודעות בית הספר
מרחב שכבות וכיתות
למידה בשעת חירום